Media

อย่างที่ทราบกันครับว่าตอนนี้ช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของไทยเกิืดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งช่องเกี่ยวกับการศึกษาก็มีเยอะแยะครับ ทั้งโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ยิงสัญญาณสดจากวังไกลกังวลแยกเป็นหลายช่อง หรือการออกอากาศแบบเฉพาะกิจในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวเลือกกับนักเรียนมากมาย

คำถามกลับมาก็คือ แล้วทางฟากครูล่ะ มีช่องสำหรับครู อาจารย์ที่จะพัฒนาการสอนของตัวเองให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นบ้างหรือเปล่า คำตอบของคำถามนี้คือการตั้งช่อง Teachers TV ในอังกฤษ ดูฟรีโดยออกอากาศผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และกำลังจะออกอากาศช่องลักษณะนี้ในประเทศไทยครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ครับ

ปัญหาของครูอังกฤษนั้นไม่ต่างจากครูของไทยสักเท่าไหร่ครับ ทั้งการขาดเทคนิคการจูงใจนักเรียนในการสอนหลังจากที่ทำการสอนมานานจนดูเหมือนไฟหมด ระบบครูที่ต้องทำงานทางด้านธุรการด้วยกลืนพลังงานในการสอนไป รวมถึงค่าตอบแทนที่ดูแล้วน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ หลายเหตุรวมกันทำให้เกิดผลคือการขาดแคลนครู ซึ่งรวมถึงครูที่มีเทคนิคในการสอนที่ดีและทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไปโดยปริยาย

 ดูรายการต่าง ๆ ของ Teachers TV อังกฤษได้ที่ http://www.youtube.com/user/TeachersTV ครับ

Teachers TV เป็นวิธีหนึ่งของทางรัฐบาลอังกฤษที่ร่วมมือกับทางภาคเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาขึ้นมาครับ โดยนำเอาตัวอย่างดี ๆ เช่นรูปแบบการสอนในชั้นเรียน หรือเทคนิคการสอนของอาจารย์ รวมถึงการสัมภาษณ์ พูดคุยกับนักการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนกับอาจารย์ด้วยกันเอง

นอกจากการออกอากาศผ่านดาวเทียม Youtube และ Podcast แล้ว Teachers TV ยังมีช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook และ Twitter อีกต่างหากครับ และสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งกับแนวทางการนำเสนอรายการของ Teachers TV คือการปรับภาพลักษณ์ของครูให้ออกมา "Cool" ขึ้นจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ซึ่งเป็นอีกจุดที่สามารถชักจูงคนรุ่นใหม่ ๆ ให้หันมาประกอบอาชีพครูได้ นอกเหนือจากการแก้ไขด้วยการเพิ่มค่าจ้างแต่เพียงอย่างเดียว


ภาพจากงาน Meeting อาจารย์ที่จัดโดย Teachers TV ครับ

รูปแบบของการทำ Teachers TV ที่เห็นอยู่นี้ได้นำไปใช้ในสหรัฐฯ ออสเตรเลียและฟินแลนด์ซึ่งก็ได้ผลครับ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการของไทยสนใจ และเตรียมตัวทำช่องลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นมาด้วยงบประมาณ 1.4 พันล้านบาทเพื่อออกอากาศรายการผ่านทางดาวเทียมให้ครูทั่วประเทศไทยได้ดูและนำมาปรับใช้ ซึ่งหวังว่าจะได้ผลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ที่มียอดผู้ชมรวมกันทุกสื่อประมาณ 10 ล้าน viewer ต่อปี แล้วเอาไปปรับใช้ในการสอนในชีวิตประจำวันต่อไป

ส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าโครงการนี้ดีครับ มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในช่วง post-graduated ที่น่าสนใจมาก แต่ผมมองอยู่จุดหนึ่งคือรายการของไทยจะทำ "ถึง" เท่าต้นฉบับหรือเปล่า

ถึงในที่นี้คือการพูดคุยและลุยอย่างจริงจัง สอนในชั้นเรียนแบบสนุกจริง ๆ หรือพูดคุยปัญหาของการสอนได้จริง ๆโดยไม่ติดขนบหรือกรอบใด ๆ ของเบื้องบน ของสถานศึกษาที่มีกรอบที่มองไม่เห็นคั่นอยู่ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ของอาจารย์ให้ใกล้ชิดกับคนทั่วไปได้จริง ๆ ไม่ใช่ใส่ graphic โฉ่งฉ่างแล้วใส้ในเหมือนเดิม

ถ้าทีวีช่องนี้ทำได้ตามจุดประสงค์ของช่องจริง ๆ เมื่อครูได้รับเทคนิคดี ๆ แรงบันดาลใจดี ๆ ผลที่ดีก็จะตกกับนักเรียนที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้ที่พร้อมจะรับความรู้จากชั้นเรียน ลองหลับตานึกภาพครู ตชด. หรือครูตามต่างจังหวัด ที่อยู่ในเขตอำเภอดูแล้วนำไปปรับใช้จะได้รับประโยชน์มากขนาดไหนครับ

วอนผ่านบล๊อกให้ทีมผลิตรายการของ Teachers TV Thailand ทำให้ดี ทำให้แจ่มเหมือน Teachers TV ของต้นฉบับครับ >__<